85589

DİSLEKSİ

Disleksi Nedir?

Disleksi bireylerde doğuştan gelen gelişimsel disleksi ve travma sonucu ortaya çıkan disleksi olmak üzere iki şekilde görülmektedir.

Gelişimsel disleksi genellikle çocuk  okula başladığı zaman ortaya çıkar. Okuyan – yazan bir toplumun üyesi olabilmek  için disleksi sahibi olan çocuklar da diğerleri gibi okuma yazma becerilerini kazanmak için okul heycanı yaşayan ve okulun başlayacağı günü iple çeken çocuklardır.

Disleksi sahibi çocuk eğitim sistemi içinde kendi gelişimsel eksikliği olan okuma yazma becerilerinin gerekliliği ile yüzleşince ne yazık ki  yaşıtlarından ayrı düşmektedir. Öğretmenler ve aileler böyle canlı, zeki ve herhangi  gözle görülebilen fiziksel problemi ( görme ve işitme ) olmayan bir çocuğun temel okuma yazma becerilerinde  bu denli sorunlar yaşamasını anlamakta güçlük yaşarlar.

Bilgi sahibi olmamaları, çocuğu yanlış anlayıp tembel ,aptal  veya disiplinsiz gibi yanlış isimlendirmelerine sebep olur. Bu kaçınılmaz son ise çocuğun kendine olan güvenini ve yapabileceklerine dair olan inancını sarsmaktadır.Bu nedenle gelişimsel disleksi yalnız çocuğun  okul yaşamı yada sadece okuma,yazmasını etkilemekle  sınırlı kalmayıp, çocuğun sosyal,psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkilenmektedir.

Bu etkileşimin yoğunluğu ise çocuğun erken tanısı ile doğru orantılıdır.Disleksi  ilaç tedavisiyle giderilecek bir hastalık değil,doğru eğitimsel yaklaşım ve eğitim  metodları ile üstesinden gelinebilecek bir güçlüktür.

Günümüzde gelişimsel disleksinin sadece okul çağı çocuklarında görülen bir öğrenme güçlüğü olmadığı daha çok kabul görmektedir. Eğer disleksi ile doğmuşsanız belli bir derecede güçlüğünüz olmaya devam edecektir  ve bu demekttir ki disleksi çocukları, gencleri ve yetişkinleri ömür boyu etkileyecek bir güçlüktür.

Bütün sınavların yazılı bir şekilde verildiği, beceri değerlendirmelerinin okuma yazmaya dayalı olduğu bir toplumda disleksili birey diğerleri ile nasıl rekabet edebilir?

Eğer okuyamıyorsa disleksili olan birey in bu toplumdaki yeri neresidir? Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki hapıshanedeki mahkumların %50 sinde disleksi belirtileri bulunmaktadır.

Dolayısı ile bireysel bedelin yanı sıra  toplumsal bedellerde ödenmektedir. Disleksinin mümkün olduğu kadar erken teşhis ve terapsinin gereği, öneminin gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Disleksi Belirtileri Nelerdir?

Disleksi belirtileri çocuğun yaşına göre değişmekle beraber genel olarak gözlenebilen belirtilerin birkaçı şunlardır:

 1. Zeka düzeyleri  normal veya normal üstü.
 2. Okuma ve yazma becerilerini kazanmada güçlük.
 3. Yazıları okunaksızdır.
 4. Harfleri ve rakamları ters okur ve yazar. (b-d,6-9, bal-dal ,21 yerine 12 gibi)
 5. Ayna yazısı olabilir. Tamamen ters yazma.
 6. Sakar olarak isimlendirilirler.
 7. Huzursuzdur,konsantrasyonu zayıftır.
 8. Dikkati yetersizdir ve erken yorulur.
 9. Kısa süreli bellekleri zayıftır,unutkandırlar.
 10. Çarpım tablosunu ezberlemede güçlük yaşarlar.
 11. Günleri,ayları sırasıyla öğrenmekte zorluk çekerler.
 12. Sağını solunu ve yönleri karıştırırlar.
 13. Ayakkabı bağlarını bağlamak gibi ince motor hareketlerinde ve topa vurmak,topu yakalamak gibi kaba motor hareketlerinde güçlük çekerler.
 14. Performansları günlere göre değişkenlik gösterir.

Tanı

Erken tanı çocuğun başarısızlığın kısır döngü sü içinde harcanmasını tedirgin olmasını özgüvenini kaybetmesini engeleyecektir. Buda gelecekteki destek eğitim programına çocuğun etkin olmasını  sağlayacaktır. Yabancı ülkelerde yapılan araştırma sonucu göstermiştir ki disleksi riski taşıyan okul öncesi eğitim çağındaki çocukların tesbiti mümkündür.

X
hemen ara
Whatsapp
Mail Gönder
Telefon