85589

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Bedensel engelli bireylerin genel özelliklerinin çok geniş bir yelpazede çeşitlilik göstermesi, yaşam kalitelerinin arttırılması ve belli bir düzeyde tutulması gereğinden hareketle Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programına duyulan ihtiyacın önemi ortaya çıkmaktadır. Bedensel engelli bireylerin var olan kaba ve ince motor becerilerini artırmak, belirli bir düzeyde tutmak ve kullandığı tüm ortopedik araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için eğitimin desenlenmesi gerekmektedir.

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, özel eğitim hizmetleri kapsamında destek eğitim kurumlarına devam eden bedensel (spastik ve ortopedik) yetersizliği olan bireylerin verilen özel eğitim hizmetinden etkili bir biçimde ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla ülkemizde bedensel yetersizliği olan bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda RAM raporunda Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim modülü bulunan öğrencilerimiz aşağıdaki alt alanlarda kurumumuz tarafından desteklenmektedirler.

 • Sırtüstü (Kaba Motor)
 • Yüzüstü (Kaba Motor)
 • Destekli Oturma (Kaba Motor)
 • Desteksiz Oturma (Kaba Motor)
 • Emekleme (Kaba Motor)
 • Dizüstü (Kaba Motor)
 • Ayakta Durma (Kaba Motor)
 • Destekli Yürüme (Kaba Motor)
 • Desteksiz Yürüme (Kaba Motor)
 • Merdiven İnip-Çıkma (Kaba Motor)
 • İleri Düzey Fonksiyonel Beceriler (Kaba Motor)
 • Çizim Becerileri (İnce Motor)
 • Tutma ve Bırakma (İnce Motor)
 • El Becerileri ve El-Göz Koordinasyonu (İnce Motor)
 • Proprioseptif Sistem (Vücut Farkındalığı) (İnce Motor)
 • Taktil Sistem (Dokunma) (İnce Motor)
 • Görsel Algılama ( İnce Motor)
 • Vestibuler Sistem (Denge) (İnce Motor)
X
hemen ara
Whatsapp
Mail Gönder
Telefon